Disclaimer


Website
De informatie op de Eurl Forges 33 website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Fouten of onvolledige informatie kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan fouten of onvolledige informatie, het functioneren van deze website en het gebruik van de verstrekte informatie, of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze informatie op de website.

Fouten
Eurl Forges 33 zal mogelijke fouten of gebreken altijd zo snel mogelijk corrigeren. Indien dit van belang is of een reeds gemaakte reservering betreft, wordt de Klant zo spoedig mogelijk van de correctie op de hoogte gesteld. Eurl Forges 33 is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of gebreken.

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
De boekingsvoorwaarden van Eurl Forges 33 zijn van toepassing op alle vakantievilla’s en andere (aanvullende) diensten die Eurl Forges 33 via haar website aanbiedt.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die mogelijk eigendom zijn van en / of beheerd worden door derden. Eurl Forges 33 heeft geen controle over deze websites. Eurl Forges 33 is dan ook niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid of inhoud van deze websites, noch voor de beschikbaarheid ervan, noch voor het feit of de via deze websites ter beschikking gestelde informatie legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar hyperlinks staan, maakt geen deel uit van de informatie die Eurl Forges 33 ter beschikking stelt voor het boeken van een Eurl Forges 33 reisproduct. Daarom maakt de informatie op websites van derden waarnaar hyperlinks bestaan ​​geen deel uit van enige overeenkomst tussen kopers (klanten) en Eurl Forges 33.

Bescherming van intellectueel
eigendom
De website van Eurl Forges 33 en de inhoud daarvan zijn het intellectuele eigendom van Eurl Forges 33. Reproductie en / of distributie, ongeacht het gebruikte medium, is niet toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurl Forges 33. Het gebruik van de naam en de merk Eurl Forges 33 is niet toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurl Forges 33.

Informatie over locaties
De beschrijving van de locaties, inclusief foto’s, is met de grootste zorg samengesteld en gepubliceerd. Het is bedoeld om klanten een indruk te geven van de locatie met haar accommodaties. De informatie over de vakantievilla’s is met de grootste zorg samengesteld en wordt voortdurend bijgewerkt. Er kunnen echter fouten en gebreken optreden. Eurl Forges 33 is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken. Indien een beschrijving van de faciliteiten is opgenomen voor een specifieke accommodatie, kunnen we niet garanderen dat al deze faciliteiten altijd open of beschikbaar zijn, tenzij Eurl Forges 33 de klant een expliciete garantie heeft gegeven. Bovendien kan de juistheid van de vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten ook niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs deel uitmaakt van de reissom en / of Eurl Forges 33 een uitdrukkelijke garantie aan de Klant heeft gegeven.

Wijzigingen van de website en / of het aanbod
Eurl Forges 33 behoudt zich het recht voor om deze website en / of ons aanbod van reisproducten te wijzigen.