Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Forges 33. Afwijkingen zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Eurl Forges 33 schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsbetrekkingen tussen Eurl Forges 33 en klanten van vakantievilla’s, al dan niet door bemiddeling door derden.
Productomschrijving
Eurl Forges 33 heeft elke vakantievilla zorgvuldig geselecteerd. Eurl Forges 33 garandeert de nauwkeurigheid van de beschrijving van de vakantievilla. Een afwijking van 15% van de aangegeven woonruimte en afstanden wordt echter acceptabel geacht. De beschrijving en impressies van de vakantievilla en de directe omgeving, inclusief voorzieningen, aankleding en recreatie, kunnen door tussentijdse wijzigingen of seizoensinvloeden enigszins afwijken van de beschrijving op de Eurl Forges 33 website in de natuur.
Gebruik
De Klant dient zich te gedragen als een goede klant en de vakantievilla te gebruiken in overeenstemming met de redelijke gebruikersinstructies zoals bepaald door Eurl Forges 33 of de Eigenaar / Manager. Bij vertrek dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen de vakantievilla netjes achter te laten: bezemschoon. Alle items die aanwezig zijn in de vakantievilla moeten worden teruggebracht naar hun oorspronkelijke locatie. Vaatwerk moet worden gewassen en opgeslagen in aangewezen gebieden. De Eigenaar / Manager heeft het recht om bij vertrek een inspectie uit te voeren. Indien de Eigenaar / Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet zijn teruggebracht op de oorspronkelijke locatie of indien de vakantievilla niet schoon is, heeft de Eigenaar / Beheerder het recht om extra (schoonmaak) kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. De klant moet beddengoed op de bedden gebruiken en mag de bedden niet zonder lakens gebruiken.
Aankomst en vertrek
De opdrachtgever dient, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald, bij aankomst de sleutels van de vakantievilla tussen 16.00 en 18.00 uur bij de eigenaar / beheerder van de vakantievilla op te halen. Bij aankomst buiten voormelde tijd is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de eigenaar / beheerder om de sleutel op te halen. De opdrachtgever dient de vakantievilla op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben verlaten. Eurl Forges 33 is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een later vertrek dan aangegeven. Bij vertrek op een later tijdstip dan aangegeven is de opdrachtgever verplicht een extra dag te betalen.
Schade
De opdrachtgever is wettelijk aansprakelijk voor eventuele schade die hij / zij of medecliënten hebben veroorzaakt in de vakantievilla of aan zaken die aanwezig zijn in de vakantievilla. Eventuele schade dient de opdrachtgever onmiddellijk aan de eigenaar / beheerder te melden. De Klant dient de kosten voor reparatie of vervanging direct op verzoek aan de Eigenaar / Beheerder te betalen. Eurl Forges 33 en / of de Eigenaar / Manager heeft het recht om de aanbetaling van de Klant te gebruiken die voor dit doel is toegepast of geautoriseerd.
Boeking en betaling
Een boeking kan plaatsvinden via internet of schriftelijk / via e-mail. De boeking moet volledig worden betaald. De boeking wordt als definitief beschouwd na bevestiging. De klant ontvangt binnen enkele dagen na boeking een bevestiging van zijn reservering en een factuur van het totale bedrag per e-mail. Deze factuur dient 4 weken voor de aankomstdatum betaald te zijn. Betalingen dienen te geschieden door middel van een overschrijving op het rekeningnummer van Eurl Forges 33 zoals vermeld op de factuur, onder vermelding van naam, reservering en factuurnummer. De boeker moet alle kosten betalen die verband houden met bankkosten.
Annuleringen en wijzigingen
Indien de Klant een boeking wil annuleren, wordt het volgende percentageschema toegepast: 40% vanaf de boekingsdatum tot 28 dagen voor aankomst; 90% van 28 tot 14 dagen voor aankomst; 100% van het totaalbedrag na deze periode of bij niet verschijnen. Eurl Forges 33 behoudt zich het recht voor om wijzigingskosten in rekening te brengen indien de Klant zijn reservering wenst te wijzigen nadat de reserveringsbevestiging is verzonden.
Voorkeuren en benodigdheden
We streven ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen (voorkeuren) van de Klant zoals hij / zij heeft aangegeven bij het boeken. We kunnen een voorkeur echter niet met absolute zekerheid garanderen. Als er een essentieel element of voorziening is die van invloed kan zijn op het besluit van de Klant om te boeken, moet dit essentiële element of deze voorziening tijdens het boekingsproces worden aangegeven en door Eurl Forges 33 worden bevestigd of het kan worden verleend. Als het verzoek van de klant niet kan worden ingewilligd, wordt de boekingsovereenkomst niet tot stand gebracht.
Prijzen en tarieven
Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en kosten maar exclusief annuleringskosten. De actuele prijzen en tarieven zijn exclusief vermeld op de Eurl Forges 33 website.
Late boeking
In geval van late boekingen heeft Eurl Forges 33 het recht om betaling in contanten of via creditcard te vragen. In
Bij acceptgiro- of bankbetaling is de betalingsdatum de datum waarop het bedrag is ontvangen
de bankrekening van Eurl Forges 33. Eurl Forges 33 heeft altijd het recht om zowel voor als na het aangaan van de huurovereenkomst zekerheidstelling van betaling te verlangen, zulks onder opschorting